Ghostwire: טוקיו אילצה אותי להרוס דבר אחד שאהבתי

Ghostwire: טוקיו הרוח פינקה אותי. רחובות הניאון של שיבויה מציעים אשליה מושכת שבה התחבולות המרושעות של ה-Tango Gameworks מופיעות רק ברגע הקצר ביותר. זהו משחק שהכניס טפרים לתוך החזה שלי ופילח את נשמתי, שבר את שכבת ההגנה הדקה שלה לפני שהוא פגע ביצור שלי.

לפני שאני הולך לאיבוד בגלל הסבל שפוקד אותי, אני צריך לתת לך כמה תנאים מוקדמים. אינטראקציה עם יוקאי ב-Ghostwire: טוקיו לרוב סובבת פעולות תוקפנות. שדים מטופחים ורוחות נקמניות אוהבים לירות באקיטו עם פגזים כשהוא הולך בטעות בטוקיו. עם זאת, יש יוקאי שמתנהגים אחרת.

Leave a Comment

%d bloggers like this: